A SCORM (Sharable Content Object Reference Model = megosztható tartalmi objektumok hivatkozási modellje) a legelterjedtebb e-learning szabvány, melyet a különféle LMS-, illetve fejlesztő rendszerek követnek a tartalom elkészítésekor.

A szabvány alapgondolata a következő: a tanulási környezetek a tanulási tartalmakat oly módon kezelik, hogy mindig tudják, egy-egy tanuló hol tart az elsajátítás folyamatában. Ennek alapján a környezet azzal is tisztában van, hogy a tanulóknak adott ponton milyen irányban kell továbbhaladni ahhoz, hogy a tanulási célt (a legrövidebb úton, a leghatékonyabban stb.) elérje. A hagyományos weboldalak által biztosított navigálási lehetőségek az ismeretszerzés ilyen fokú vezérlésére nem képesek.

A SCORM szabvány szerint a tartalom tanulási egységekből, objektumokból áll (SCO = Shareable Content Object = megosztható tartalmi objektum).

Egy SCO bármilyen nagyságú lehet, de fontos, hogy önmagában tanulási információt tartalmazzon, ami lehet egy mondat, kép, animáció, videó, vagy épp egy szerkezet, amely szövegből és multimédiás elemekből áll, de lehet akár egy teljes kurzus is.

Minden SCO tartalomból és leíró adatokból (meta-adatokból) áll, amelyek az objektumot pontosabban meghatározzák (tárgy, cél, megjegyzés, leírás, oktatási cél, stb.) vagy részletezik az egység belső szerkezetét. A kurzus SCO nem tartalmaz navigációs elemeket az őt felépítő egyes tartalmi egységek között, ezt a SCORM kompatibilis LMS rendszerek biztosítják, amelyek egy SCORM RTE-t (Run-Time Environment) vagyis SCORM kurzus lejátszót igényelnek.

A szabvány megjelenésének a nagy előnye a tartalom “szétbonthatósága” tetszőleges nagyságú egységekre, a mindenre kiterjedő leíró adatok struktúrája, továbbá a tartalom és az irányítás különválasztása volt, ami hatalmas javulást hozott az adaptálhatóságban, a kereshetőségben, illetve a tartalom megosztásában és újrahasznosíthatóságában.

A SCORM kurzus LMS-ben történő elhelyezhetőségéhez a kurzusnak tartalmaznia kell egy imsmanifest.xml fájlt, mely leírja a kurzust és annak belső szerkezetét.

Bizonyos LMS rendszerek – mint pl az ILIAS – tartalmaznak SCORM csomag előállítására alkalmas beépített szerkesztő felületet, míg más rendszerek – mint a MOODLE – csak feldolgozni tudják a SCORM csomagokat.

A SCORM hivatalos honlapja a következő címen található: http://scorm.com/