Több szabvány is létezik az on-line dokumentumok metaadatainak leírására, ezek közül talán a legnépszerűbb Dublin Core szabvány. Kidolgozója és fejlesztője a Dublin Core Metaadat Kezdeményezés (DCMI).

A Dublin Core 15 elemből áll, meghatározza a legfontosabb metaadatokat, melyek segítik a felhasználót az online dokumentumok közötti keresés során.

A Dublin Core 15 eleme:

1. Title

 • Megnevezés: cím
 • Meghatározás: az információforrásnak adott név.
 • Magyarázat: a cím jellemzően az a megnevezés, amelyen az információforrás általában ismert.

2. Creator

 • Megnevezés: létrehozó
 • Meghatározás: az információforrás tartalmának létrehozásáért elsősorban felelős entitás.
 • Magyarázat: a létrehozó lehet személy, szervezet, vagy szolgáltató. Az entitás megadásakor jellemzően a létrehozó nevét kell feltüntetni.

3. Subject

 • Megnevezés: tárgy- és kulcsszavak, jelzetek
 • Meghatározás: az információforrás tárgyának megadása.
 • Magyarázat: a tárgy jellemzően kulcsszavakkal, tárgyi kifejezésekkel vagy osztályozási jelzetekkel fejezendő ki, amelyek az információforrás témáját adják meg. Legjobb eljárásként szabályozott tárgyszójegyzékek elemeinek vagy rendszerbe foglalt osztályozási jelzetek használata ajánlatos.

4. Description

 • Megnevezés: leírás
 • Meghatározás: az információforrás tartalmának ismertetése.
 • Magyarázat: a tartalmi leírásra, a teljesség igénye nélkül példa a referátum, a tartalomjegyzék, a hivatkozás a tartalom grafikus megjelenítésére vagy a tartalom szabadon megfogalmazott leírása.

5. Publisher*

 • Megnevezés: kiadó
 • Meghatározás: az információforrás nyilvánossághoz közvetítéséért felelős entitás.
 • Magyarázat: példák a kiadóra: személy, testület vagy szolgáltató. Az entitás megadásakor jellemzően a kiadó nevét kell feltüntetni.

6. Contributor

 • Megnevezés: közreműködő
 • Meghatározás: az információforrás tartalmához készült hozzájárulás létrehozásáért felelős entitás.
 • Magyarázat: példák a közreműködőre: személy, testület vagy szolgáltató. Az entitás megadásakor jellemzően a közreműködő nevét kell feltüntetni.

7. Date

 • Megnevezés: dátum
 • Meghatározás: az információforrás létezése során előforduló esemény időpontja (dátuma).
 • Magyarázat: jellemzően az információforrás létrehozásával vagy hozzáférhetővé tételével kapcsolatos dátum. Legjobb eljárásként az ISO 8601 [W3CDTF] szerint meghatározott, kódolt formájú közlés ajánlatos, amely (többek között) az ÉÉÉÉ-HH-NN (YYYY-MM-DD) formában tartalmazza a dátumot.

8. Type

 • Megnevezés: típus
 • Meghatározás: az információforrás tartalmának jellege, vagy fajtája.
 • Magyarázat: az információforrás típusára vonatkozó, általános kategóriákat, funkciókat, fajtákat vagy a tartalom összetettségének szintjeit leíró kifejezések. Legjobb eljárásként ajánlatos szabályozott szótárban (például a forrástípusok DCMI szótárában [DCMI Type Vocabulary: DCT]) található kifejezések közül választani. Az információforrás fizikai vagy digitális megjelenési formájának leírására a Format elemet kell használni.

9. Format

 • Megnevezés: formátum
 • Meghatározás: az információforrás fizikai vagy digitális megjelenési formája.
 • Magyarázat: jellemzően az információforrás hordozójának típusát vagy terjedelmét tartalmazza. A formátum a szoftver, a hardver vagy más, az információforrás megjelenítéséhez, vagy működtetéséhez szükséges eszközök megnevezésére is használható. Példák a terjedelemre: méret és időtartam. Legjobb eljárásként ajánlatos szabályozott szótárban (például a számítógéppel olvasható adathordozó típusokat tartalmazó internetes információhordozó típusok jegyzékében [Internet Media Types = MIME]) lévő kifejezések közül választani.

10. Identifier

 • Megnevezés: forrásazonosító
 • Meghatározás: az információforrásra való, adott környezeten belüli egyértelmű hivatkozás.
 • Magyarázat: legjobb eljárásként ajánlatos az információforrás azonosítására szolgáló, szabványos azonosító rendszernek megfelelő jelsorozat használata. Hivatalos azonosító rendszerek, a teljesség igénye nélkül az egységesített forrásazonosító (Uniform Resource Indentifier = URI) (beleértve az egységes helymeghatározót, az URL-t = Uniform Resource Locator), a digitálisobjektum azonosító (Digital Object Identifier = DOI) és a nemzetközi szabványos könyvazonosító szám (International Standard Book Number = ISBN).

11. Source

 • Megnevezés: eredeti információforrás
 • Meghatározás: hivatkozás arra az eredeti információforrásra, amelyből a jelen információforrás származik.
 • Magyarázat: a jelen információforrás részben vagy egészben eredeti forrásanyagból származtatható. Legjobb eljárásként ajánlatos a hivatkozott információforrás azonosítására szabványos azonosító rendszer megfelelő jelsorozatának használata.

12. Language*

 • Megnevezés: nyelv
 • Meghatározás: az információforrás intellektuális tartalmának nyelve.
 • Magyarázat: legjobb eljárásként ajánlatos az RFC 3066 [RFC3066] használata, amely az ISO 639 szabvánnyal [ISO639] együtt tartalmazza a két- vagy hárombetűs nyelvkódokat és a tetszőlegesen alkalmazható alkódokat. Példák: en vagy eng használata az angol nyelvre, akk az akkádra, és en-GB az Egyesült Királyságban használt angolra.

13. Relation

 • Megnevezés: kapcsolat
 • Meghatározás: hivatkozás az információforrással kapcsolatban lévő másik információforrásra.
 • Magyarázat: legjobb eljárásként ajánlatos a hivatkozott információforrás azonosítására hivatalos azonosító rendszer megfelelő jelsorozatának / értékének használata.

14. Coverage*

 • Megnevezés: tér-idő vonatkozás
 • Meghatározás: az információforrás tartalma vagy alkalmazási területe térben vagy időben (kiterjedés).
 • Magyarázat: a kiterjedés jellemzően térbeli hely (helynév vagy földrajzi koordináták), idő (idő megnevezése, dátum vagy időintervallum) vagy hatáskör (mint amilyen egy megnevezett igazgatási egység). Legjobb eljárásként ajánlatos szabályozott szótárban (például földrajzi tezauruszban [Thesaurus of Geographic Names = TGN]) található kifejezést választani, és ahol lehetséges, a számszerű értékek  mint például koordináták vagy időintervallumok helyett megnevezett helyeket és időszakokat használni.

15. Rights*

 • Megnevezés: jogok
 • Meghatározás: információk az információforrással kapcsolatos jogokról.
 • Magyarázat: a jogok jellemzően az információforrások jogkezelésére vonatkozó adatokat vagy az olyan szolgáltatásra vonatkozó hivatkozást tartalmaznak, amelyek erre vonatkozó információkat szolgáltatnak. A jogkezelésre vonatkozó információk gyakran magukban foglalják a szellemi tulajdon védelmére vonatkozó jogokat (Intellectual Property Rights, IPR), a szerzői vagy kiadói jogfenntartásokat (copyright) és a különböző vagyoni jogokat. Ha a jogokra vonatkozó elem hiányzik, nem feltételezhető, hogy bármely jog kapcsolódik az információforráshoz.

Az Országos Széchenyi Könyvtár honlapján elérhető a szabvány leírása:

http://mek.oszk.hu/html/irattar/dc.htm

Léteznek weboldalak, melyek segítségével a Dublin Core szabványnak megfelelő xml generálható, például:

http://mek.oszk.hu/dc/